31/7/16

Μαθήματα ιππασίας στο Ράντσο Κιλκίς

Στον ιππικό όμιλο Κιλκίς πραγματοποιούνται μαθήματα ιππασίας για μικρούς και μεγάλους που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια της ιππασίας και την επαφή με το άλογο.


Τα μαθήματα ιππασίας:

· περιλαμβάνουν ίππευση, γνώσεις ιπποκομίας, καθώς και περιποίησης και σαγής του ίππου

· γίνονται υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή

· πραγματοποιούνται καθημερινά σε προκαθορισμένες ώρες έπειτα από συνεννόηση με τους εκπαιδευτές

· Ανάλογα με την πρόοδο που επιδεικνύουν οι μαθητές και εφ' όσον το επιθυμούν, δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας για την απόκτηση Άδειας Ικανότητας Αθλητού.

· Οι μαθητές στα πλαίσια του εμπλουτισμού των ιππικών γνώσεων και εμπειριών τους συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες του ομίλου, όπως επιδείξεις και ιππικά παιχνίδια που διοργανώνονται από τον όμιλο

Πληροφορίες και εγγραφές :καθημερινά στο Ράντσο Κιλκίς και στα τηλ:2341036353 και 6976993221