17/8/16

Ο επιβήτορας Firestone

Firestone
Γεννήθηκε: 21/7/2014
Ράτσας: Ημίαιμο με αίματα shagya arab
Γονείς: Koheilan xiii-16 Salamon P και Αφροδίτη
Ατρόμητος και δυνατός!