29/9/16

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς: Δράση με τίτλο "Ανοιχτές πόρτες"


Ανακοίνωση Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 κάνουμε την αρχή της νέας μας δράσης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ».  Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το νέο ΕΣΠΑ, εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με την κοινωνία και τους πολίτες του Νομού. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα το Κέντρο ανοίγει τις πόρτες του σε όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν τους νέους ανακαινισμένους χώρους μας, το προσωπικό μας, τις ήδη υπάρχουσες παροχές μας και να ενημερωθούν για τις νέες δραστηριότητες που πρόκειται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

· 09.30 π.μ. ενημερώνουμε το οικογενειακό περιβάλλον των ήδη ωφελουμένων μας για το ξεκίνημα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

· 10.30 π.μ. στους φιλόξενους χώρους του ιππικού ομίλου στο «Ράντζο» προβάλλουμε δείγμα της δουλειάς που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον τομέα της θεραπευτικής ιππασίας. 

Τέλος, το Κέντρο θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 7 το απόγευμα για το κοινό.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).