22/11/16

Ανοίγει τα φτερά του το Ράντσο Κιλκίς

Συμμετοχή του Ράντσου Κιλκίς σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη Strumica με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών από γειτονικές χώρες.