14/12/17

Το Δημοτικό Σχολείο Αραβισσού Πέλλας στο Παιχνιδοχωριό του Ράντσου Κιλκίς

Το Δημοτικό σχολείο από την Αραβισσό της Πέλλας ξεναγήθηκε σήμερα Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 στο Παιχνιδοχωριό του Ράντσου Κιλκίς.