12/5/18

Τα κεράσια του Ράντσου

Κεράσια, κατακόκκινα και ζουμερά, κρεμασμένα στα δίδυμα κοτσανάκια τους.
Δεν τα βρίσκουμε μόνο στην Έδεσσα, αλλά και στο Ράντσο Κιλκίς.