16/4/17

Η Σαλώμη μας εκπαιδεύεται

Ξεκίνησε η εκπαίδευση της νεαρής φοράδας Σαλώμης. Ένα ακόμη πουλάρι του Salomon, ετοιμάζεται για το άθλημα τις Ιππικής αντοχής.