15/4/17

Μια νεαρή μαγευτική φοράδα στην οικογένεια του Ράντσου μας

Και ένα ακόμη πουλάρι του Salamon, θα ανήκει πλέον στο δυναμικό του Ράντσου! Είναι μόλις δύο ετών και μας μαγεύει...